Waar bent u naar op zoek?

25-tal predikanten maakt studiereis naar Israël

17-02-2014

De Protestantse Kerk zegt terecht dat zij onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël. Wat houdt die verbondenheid in? Ds. G.J. Mink over zijn studiereis.

In het kader van de Permanente Educatie bezocht een groep van 25 predikanten, ‘vreemdelingen’, Jeruzalem. Overkoepelend thema was: ‘Onopgeefbaar verbonden!?’ Een van de drie subgroepen zocht contact met messiasbelijdende Joden, van wie er 10.000 en 15.000 moeten zijn. Ook met hen zijn we onopgeefbaar verbonden.

Zittend in de orthodoxe hoofdsynagoge van Jeruzalem mediteerde ik over een aantal vragen. Zijn deze liturgievierende Joden degenen met wie wij als Protestantse Kerk onopgeefbaar verbonden zijn? Zouden onder deze orthodoxe Joden ook broeders en zusters in Christus zijn, van wie er in Israël zelfs rabbijnen zijn die incognito Jezus als de Messias belijden? Als in deze synagoge vanmorgen de apostel Paulus, een orthodoxe rabbijn, zou spreken en Jezus zou verkondigen – daarbij stellend dat het geheimenis geopenbaard is, de bedekking weggenomen en er geen verontschuldiging meer overblijft – en hij hierna uitgeworpen zou worden, terwijl hij tranen in zijn ogen kreeg, zou ik hem dan volgen of blijven zitten?
Spannende vragen. Tot een afgerond oordeel kan ik nog niet komen. Dit vergt verdere studie en overweging.

De HEERE heeft Zich met Abraham en zijn nageslacht verbonden. Dit is de vloer onder de onopgeefbare verbondenheid. Gods beloften zijn onberouwelijk. Als christenen met Hem verbonden zijn, zijn we dat ook met het volk van Zijn eerste keuze.