Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
05-11-2020

Dr. Ewald Mackay Wandelingen langs de rivier van de tijd. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 188 blz.; € 12,95.

De Driestar-docent geschiedenis en filosofie is al langere tijd bezig vanuit een eenheid van geloven en denken het erfgoed van de kerk der eeuwen te verdedigen en over te dragen aan volgende generaties. In dit kader staat ook deze uitgave met gebundelde columns uit het RD.

PJV
PJV