Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

16-12-2021

Marion Lutke Van huis uit. Leer van je verleden en ontdek wie je bent. Uitg. Sestra, Heerenveen; 144 blz.; € 15,99.

Vanuit de contextuele theorie deelt Marion Lutke inzichten. Als coach laat ze zien hoe jouw reactie op mensen en situaties bepaald wordt door wat je meemaakte in je ouderlijk huis.