Waar bent u naar op zoek?

Ds. A.W. van der Plas 50 jaar predikant

27-08-2020

Op 30 augustus 1970, zondag vijftig jaar geleden, werd ds. A.W. van der Plas in de hervormde gemeente van Ooltgensplaat tot predikant bevestigd. Hij is van alle 251 emeritus predikanten binnen de Gereformeerde Bond de enige die op 23-jarige leeftijd predikant werd. Na Ooltgensplaat diende hij de gemeenten van Rijssen, Bergambacht, Urk en van 1992 tot 2004 Waddinxveen. De laatste zes jaar tot zijn emeritaat in 2010 was ds. Van der Plas predikant in algemene dienst, vanaf 2007 als programmamanager van Kerk in Actie. In 1998 werd hij lid van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en van 2001 tot mei 2004 was hij preses van die synode. Na de kerkvereniging in mei 2004 werd hij tot 2006 hoofd van het protestants dienstencentrum in Zuid-Holland. In 1996 behaagde het Hare Majesteit hem het lidmaatschap in de Orde van Oranje- Nassau toe te kennen. Ds. Van der Plas woont in Waddinxveen.