Waar bent u naar op zoek?

Gegarandeerd plaats genoeg

17-05-2017

Als predikant voer je regelmatig gesprekken met nabestaanden vanwege de begrafenis van een geliefde. Dat ligt heel teer. Velen gaan er min of meer vanzelfsprekend van uit dat hun geliefde in de hemel is, schrijft ds. J.C. Breugem.

In de loop van de tijd is dit me tenminste meer en meer gaan opvallen. De redenen die genoemd worden waarom iemand in de hemel zou zijn, liggen meestal in de overledene. Hij of zij was een goed mens of heel erg gelovig. ‘Natuurlijk is opa in de hemel! Hij was een lieve man die altijd voor ons klaarstond en niemand ooit kwaad heeft gedaan.’

Eerlijk

Om op zo’n moment de discussie aan te gaan is zinloos en pijnlijk. Een voorzichtige vraag roept al felle reacties op. ‘U denkt toch niet dat….’ Het geeft me wel te denken. Was er vroeger soms een bepaalde angst om ‘met een ingebeelde hemel naar de hel gaan’, tegenwoordig lijkt deze mogelijkheid niet meer te bestaan.

Wat is het belangrijk om eerlijk met elkaar om te gaan, zoals de Heere Jezus doet. Wanneer Hij spreekt over Zijn heengaan naar de Vader en Zijn discipelen verbijsterd reageren, antwoordt de Meester met ware geruststellende woorden. Ja, zij zullen ook komen waar Hij is: bij de Vader. In het huis van de Vader is plaats genoeg. Daar mogen we dus niet beperkend over doen of over denken. Alsof wij voor de Heere God zouden bepalen hoe groot Zijn huis moet zijn.

De Heiland roept een voor die dagen bekend beeld in gedachten: het onderkomen van een uitgebreide familie. In het Midden-Oosten kunnen we die nog steeds wel zien. Verschillende generaties wonen er bij elkaar. Als de kinderen een eigen gezin gaan vormen, wordt er eenvoudig woonruimte op of bij gebouwd. Uiteraard houdt dat een keer op. De woning kan niet eindeloos uitgebreid worden. Men moet dan een andere oplossing zoeken. Zo ver zal het bij het huis van de Vader niet komen. Daar is gegarandeerd plaats genoeg. De plaats moet echter wel in gereedheid gebracht worden. Dat leert de Heere Jezus Zijn discipelen er direct bij.

Plaats bereiden

Wij luisteren op Hemelvaartsdag mee naar dit belangrijk onderwijs, opdat ons geloven en denken over de hemel geen slag in de lucht is of blijft. Waarom komt iemand in de hemel? Dat heeft alles te maken met het werk van de Heere Jezus. Dat klinkt vanzelfsprekender dan we misschien denken. Nooit en te nimmer komt iemand in de hemel om redenen van wie hij is of wat zij gedaan heeft. Dat zou wel heel aards gedacht zijn, toch?

De Heere Jezus gaat heen om plaats te bereiden. Hij gaat Zijn leven geven voor zondaren, voor mensen zoals wij, die weggelopen zijn van de Vader. We lijken op een van de zonen uit de gelijkenis die allebei niet voor de Vader leven. Of we nu onder Zijn dak wonen of Hem hebben verlaten.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 mei 2017.