Waar bent u naar op zoek?

Naar welke eenheid streeft Wereldraad van Kerken?

21-08-2018

Deze dagen staan we stil bij het feit dat de Wereldraad van Kerken zeventig jaar geleden werd opgericht, in 1948. In twee bijdragen wil ik de betekenis van de Wereldraad proberen te wegen, schrijft ds. G. de Fijter.

Daarbij laat ik kritische noten en redenen tot dankbaarheid horen. Dat heeft voor mij alles te maken met de manier waarop de Wereldraad is omgegaan met de verhouding van getuigenis en dienst en invulling heeft gegeven aan de betekenis van oecumene en de unieke plaats van Jezus Christus in die oecumene. Als ik dit schrijf, realiseer ik me dat over de zeventig achterliggende jaren ik slechts duidenderwijs kan spreken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 augustus 2018.