Waar bent u naar op zoek?

Geloof en gevoel (5)

Verschil in beleving

Herman van Wijngaarden
Door: Herman van Wijngaarden
Jongeren en geloofsopvoeding
Geloof
22-05-2023

Jongeren beleven hun geloof soms anders dan ouderen. Maar hoe waarderen ouderen dat? Wat kunnen wij leren van jongeren? Welk voorbeeld willen wij hun voorhouden? Het is goed om hier als ouderen over na te denken.

Aan het eind van dit artikel doe ik een oproep om de jongeren zelf hierbij te betrekken. Nu ga ik eerst uit van wat ik van ouderen hoor. Dat beeld is dus wat eenzijdig, al gaat het doorgaans wel om ouderen die echt hart voor jongeren hebben. Waar maken zij zich zorgen over als het gaat over het geloof of de geloofsbeleving van jongeren? En waar zijn zij blij mee?

Alles willen veranderen

Het is opvallend dat jongeren bij ouderen niet per se bekend staan als gemeenteleden ‘die alles willen veranderen’ en ‘voortdurend uit zijn op vernieuwing’. In ieder geval is dat niet iets waar zij veel zorgen over verwoorden. Het lijkt wel mee te vallen met die vernieuwingsdrang van jongeren. En áls ze iets willen veranderen, dan vinden ze daar bij veel ouderen best begrip voor. Dat geldt in ieder geval voor ouderen die beseffen dat jongeren in de kerk het stokje van hen moeten overnemen.

Onderzoeken bevestigen dat jongeren niet in de eerste plaats uit zijn op bijvoorbeeld liturgische vernieuwing van hun gemeente. Van hen mogen dingen best anders, maar dat is voor hen niet het belangrijkste. Uit het onderzoek ‘Geloof en missie in het leven van jongeren’, dat in 2020 werd gehouden onder 1500 jongeren (16-25 jaar) uit het achterland van GZB, HGJB en IZB, komt dan ook een opvallend positief beeld van de gemeente naar boven.

Slechts 12 procent is het oneens met de stelling: ‘Ik voel me als jongere/jongvolwassene serieus genomen in mijn kerkelijke gemeente’. En maar 10 procent is het oneens met de stelling: ‘In mijn kerkelijke gemeente krijg ik de ruimte om mijn gaven en talenten in te zetten’. Wel is het zo dat veel jongeren aangeven dat ze andere vormen van aanbidding en muziek missen in de kerk. Ze zouden graag willen dat daarover gesprek mogelijk is, zonder dat ze daar met gestrekt been ingaan.

Ik heb de indruk dat veel ouderen best bereid zijn om dat gesprek aan te gaan. Want zoals jongeren het niet het belangrijkste vinden dat dingen veranderen, vinden zij het niet het belangrijkste dat dingen blijven zoals ze zijn. Het gesprek hierover zou dus een goede oefening kunnen zijn in samen gemeente zijn.

Jaloers op jongeren

Bovenstaande heeft te maken met het antwoord dat ouderen geven op de vraag waar ze blij mee zijn als het gaat over de geloofsbeleving van jongeren. Vaak wordt dan genoemd: hun enthousiasme en openheid. Hier klinkt soms zelfs enige jaloezie in door. Het is iets wat ouderen van jongeren kunnen leren, een kenmerk van gelovige jongeren in deze tijd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 mei 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actieen lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Herman van Wijngaarden
Herman van Wijngaarden

is conceptontwikkelaar bij de HGJB.