Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata zoomt in op verzoening door voldoening

07-06-2023

Jaargang 66 nummer 2 | Volgens velen wijkt Hugo de Groot als arminiaan af van de gereformeerde leer over de voldoening van Christus.

Klopt dat wel? Nee, want volgens R.P. Hoogenboom – in een artikel in het juninummer van het wetenschappelijke tijdschrift van de Gereformeerde Bond, Theologia Reformata – verdedigt hij in zijn werk De Satisfactione wel degelijk de verzoening door voldoening, ook al blijft er verschil van inzicht met de contraremonstranten over de reikwijdte daarvan. Hoogenboom rondde in 2021 zijn studie theologie af met een masterthesis over de noodzaak en de mogelijkheid van de genoegdoening bij Hugo de Groot in het licht van de vragen die Reinier Sonneveld stelt aan verzoening door voldoening.
In zijn brieven gebruikt de apostel Paulus zeven keer de woordgroep pistis Christou of vergelijkbare bewoordingen. Dit wordt doorgaans vertaald met ‘geloof in Christus’. Taalkundig is echter de vertaling ‘trouw van Christus’ ook mogelijk. Wat is nu de correcte vertaling? J.M. Zwart (student Bible and Theology aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en docent Nederlands en geschiedenis op het christelijk vmbo Yuverta Alphen aan den Rijn) benadert dit probleem vanuit de ‘reader-response’ benadering. In plaats van een grammaticale vraag gaat het er vooral om hoe de lezer zich verhoudt tot de persoon van Christus.

Big data lijken ook de theologie binnen te dringen. Is er sprake van beïnvloeding of inkleuring door de Dordtse Leerregels in de kanttekeningen van de Statenvertaling? Met behulp van Excel onderzochten J. Schneider en W.H.Th. Moehn het bijbelgebruik in 22.000 woorden in de Dordtse Leerregels in vergelijking met de Heidelbergse Catechismus.
De vaste rubrieken, het Focus-artikel en de Reflexen worden in dit nummer verzorgd door redactieleden R.T. te Velde en H. van den Belt.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.