Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. J. Belder

De laatste ernst. Over de plaats van hemel en hel in prediking en pastoraat

Zijn ook christenen meer gericht op de aarde dan op de hemel? Wie gelooft nog in de realiteit van hemel en hel?

Die vragen behandelt ds. J. Belder, emeritus predikant in Dordrecht, in het boekje De laatste ernst. Over de plaats van hemel en hel in prediking en pastoraat, een uitgave in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond. Het christelijk geloof mag zijn invloed in de samenleving grotendeels zijn kwijtgeraakt, de gedachte dat de dood een definitief einde van ons bestaan is, wordt door velen betwijfeld.
Ook binnen de kerken wordt verschillend gedacht en gesproken over de toekomst. In De laatste ernst brengt ds. Belder de veelheid aan gedachten en ideeën daarom in kaart én toetst hij hun waarde aan de Bijbel. Maken wij ernst met ‘de laatste ernst’? ‘Een vraag die niet mag worden voorbij gezien.’

‘De laatste ernst’ verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 134 blz. en kost € 13,95. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.