Waar bent u naar op zoek?

Middelen & Activiteiten

We maken, naast de wekelijkse uitgave De Waarheidsvriend, gebruik van verschillende middelen en activiteiten om onze doelstellingen te bereiken:

Theologia Reformata

Kwartaaluitgave van de Gereformeerde Bond. Theologia Reformata is een theologisch tijdschrift voor gereformeerde theologie en biedt drie of vier grotere wetenschappelijke artikelen, een meditatie, de reflexen met aandacht voor actuele zaken in kerk en theologie, een focusartikel dat gewijd is aan een belangrijke publicatie, boekbesprekingen en boekaankondigingen.

Meer informatie?
Ga naar Theologia Reformata.

Cornelis Graafland Centrum

Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond. Het Cornelis Graafland Centrum werd in 2019 opgericht als opvolger van zogenoemde ‘Promovendiberaad’.

Meer informatie?
Ga naar Cornelis Graafland Centrum.

Publicatiecommissie

De publicatiecommissie bevordert de uitgave van boeken uit de kring van hervormd-gereformeerden.

Meer informatie?
Neem contact op met hloedeman@gereformeerdebond.nl.

Studenten

Theologiestudenten worden door de Gereformeerde Bond aangestelde (of door de bond mede gefinancierde) hoogleraren aan theologische faculteiten ondersteund door middel van lezingen, studiedagen en studieweken.
Studenten kunnen bij de Gereformeerde Bond een toelage aanvragen als tegemoetkoming in de studiekosten en/of het samenstellen van een goede bibliotheek.

Meer informatie?
Neem contact op met hloedeman@gereformeerdebond.nl.

Adviezen

De Gereformeerde Bond adviseert gemeenten op het gebied van het kerkelijke leven. Adviezen zijn altijd gericht op plaatselijke situaties. Daarnaast voert de bond gesprekken met kerkelijke instanties over onderwerpen als knelpunten in het kerkelijk leven, toegespitst op de noodzaak voor de kerk om aan haar belijdenis trouw te blijven.

Meer informatie?
Ga naar Contact.

Bijeenkomsten

De Gereformeerde Bond organiseert bijeenkomsten voor ambtsdragers en conferenties voor predikanten.

Meer informatie?
Ga naar Agenda.