Waar bent u naar op zoek?

Over de GB

De Gereformeerde Bond, opgericht in 1906, bevordert dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gehoorzaam is aan de Bijbel als Woord van God en zich gebonden weet aan de belijdenis van de Reformatie.

Lees meer over