Waar bent u naar op zoek?

Over wat we doen

De Gereformeerde Bond richt zich op

  • het vormen en het toerusten van gemeenteleden, kerkenraadsleden, predikanten en studenten – gehoorzaam aan de Bijbel en gebonden aan de belijdenis van de Reformatie.
  • het ondersteunen van studenten en het aanwezig zijn op universiteiten. Klik hier voor meer info.
  • het ondersteunen van kwetsbare kerkelijke gemeenten in ons land.

We doen dat op verschillende manieren.