Waar bent u naar op zoek?

Doe met ons mee!

Word lid, steun het werk van de Gereformeerde Bond en draag (voor slechts € 10,- per jaar) bij aan de vorming van gemeenteleden, kerkenraadsleden, predikanten en studenten.

De Gereformeerde Bond richt zich

  • via het Studiefonds op studenten theologie;
  • via het Leerstoelfonds op de aanwezigheid aan universiteiten en
  • via het Steunfonds Gemeenten op kwetsbare gemeenten in ons land.

Wie lid is, kan deelnemen aan vergaderingen van plaatselijke afdelingen en landelijke vergaderingen van de Gereformeerde Bond. Personen die behoren tot een andere kerk dan de Protestantse Kerk in Nederland, kunnen gastlid worden; zij kunnen echter geen bestuursfuncties bekleden.

Abonnees van De Waarheidsvriend zijn niet automatisch lid van de GB. Word nu abonnee van De Waarheidsvriend.