Waar bent u naar op zoek?

Over wat we vinden

Een van de doelstellingen van de Gereformeerde Bond is het vormen en toerusten van gemeenteleden, kerkenraadsleden, predikanten en studenten. Gehoorzaam aan de Bijbel en gehoorzaam aan de belijdenis van de Reformatie.