Waar bent u naar op zoek?

Studenten

Studieweek (in de maand augustus)

Voordat het nieuwe collegejaar weer aanvangt, organiseert de Gereformeerde Bond een week voor (universitair) studenten theologie. Verschillende jaren is de vaste plek ‘Mennorode’ in Elspeet en daar komen we op een prachtige locatie samen van maandagochtend tot en met donderdagavond, onder leiding van ds. en mw. Floor. Een gedeelte van de week bijwonen behoort ook tot de mogelijkheden, hoewel we stimuleren de volledige week aanwezig te zijn. De commissie Studieweek, onder leiding van dr. R.W. de Koeijer, bereidt deze week grondig voor en zoekt naar sprekers.In juni publiceren we een vooraankondiging in De Waarheidsvriend en vermelden we het op onze website met de mogelijkheid om je aan te melden. Veel studenten waarderen deze week enorm en ervaren het als leerzaam, vormend én gezellig.

Studiedag (in de maand december)

In de week voorafgaand aan Kerst, zodat we hopen dat het voor veel studenten theologie mogelijk is aanwezig te zijn, organiseert de Gereformeerde Bond een studiemiddag. In overleg met studenten wordt het thema bepaald en zijn er twee sprekers die een lezing verzorgen, waarna er gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan. De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

In gesprek zijn…

Studentenverenigingen
We hebben in de laatste tijd vaak gehoord dat er behoefte is om elkaar te ontmoeten, samen te spreken over een theologisch onderwerp en/of boek, een preek te bespreken etc. We willen jullie wijzen op de mogelijkheden die er door diverse studentenverenigingen (o.a. G.T.S.V. Voetius, G.T.S.D. Bonifatius, C.S.F.R.) al geboden worden.

(Lees-)kringen
Ook zijn er in het land (lees-)kringen ontstaan van (theologie-)studenten die samen komen onder leiding van een predikant. We noemen een paar voorbeelden.
– Kring Mulder – Krimpen aan den IJssel. Zij lezen: Michael S. Horton, Covenant and Salvation: Union with Christ (Louisville: Westminster John Knox, 2007) en komen gemiddeld eens in de twee maanden bij elkaar in de Rehobothkerk. Voor meer info: dsmulder@bwkrimpen.nl.
– In Ede komen er aantal studenten samen onder leiding van ds. L. Kruijmer en ds. P.H. van Trigt. Zij lezen de Institutie van Calvijn (boek 3). Ook deze kring komt gemiddeld eens in de twee maanden bij elkaar. Voor meer info: bel ds. Van Trigt (0318 74646).

Mentor
Een student vertelde ons dat hij op eigen initiatief een predikant heeft gevraagd als mentor. Niet volgens een schema, niet volgens allerlei leerdoelen, maar informeel eens in de zoveel tijd bijvoorbeeld een wandeling maken waar je ‘van hart tot hart’ kunt spreken. Waar je in vertrouwen kunt spreken over geloofsvragen, je studie maar ook de moeilijke punten die je wellicht ervaart.
Misschien spreekt jou dit ook aan. Benader eens een predikant waarvan je inschat dat je vertrouwelijk kunt spreken. Mocht de Gereformeerde Bond hier wat voor je kunnen betekenen, neem dan contact op met Heino Loedeman T 055-5766660 of stuur een mail naar hloedeman@gereformeerdebond.nl.

Hulp Opbouw Bibliotheek (HOB)

De Gereformeerde Bond wil theologiestudenten die de roeping ervaren om in de toekomst als gemeentepredikant van harte ondersteunen in toerusting, maar ook in het toekennen van budget om naslagwerken/studieboeken aan te schaffen. Een aanvraag kun je tweemaal indienen in de periode dat je masterstudent bent.
Meer info? Stuur een mail naar hloedeman@gereformeerdebond.nl.
(Wie inspiratie nodig heeft om goede boeken te kiezen en te bestuderen, stelde het bestuur een lijst samen. Klik HIER.)

Financiële ondersteuning

Studeren is duur. Zeker voor hen die al de nodige financiële verplichtingen hebben. De Gereformeerde Bond biedt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om een beroep te doen op ons studiefonds. Om enigszins op een eerlijke wijze een bedrag vast te stellen, zal er wel gevraagd worden om een en ander aan gegevens aan te leveren. Mr. P.C. Knook en ds. J.C. Schuurman, twee bestuursleden, zullen bij een eerste aanvraag met de aanvrager in gesprek gaan om elkaar wat beter te leren kennen.
Meer info? Stuur een mail naar hloedeman@gereformeerdebond.nl.