Waar bent u naar op zoek?

Persis

Persis is een platform voor vrouwelijke kerkelijke werkers binnen de Gereformeerde Bond. Het platform richt zich op het verwerven van bekendheid, acceptatie en integratie van vrouwelijke kerkelijk werkers en denkt mee in het ontwikkelen van mogelijkheden (buiten het ambt) om taken te creëren, zoals bedieningen in het pastoraat, in catechese en toerusting, in diaconaat en missionair werk.

Het platform wordt gevormd door:
Dr. M. van Campen
Dr. J. Hoek (adviseur)
Mevr. J.H. Wijnberger-Hokke
Mevr. T. van de Water-Luijk

Contact

T. van de Water-Luijk
Telefoon: 033-2461669
E-mail: platformpersis@gmail.com

Meer informatie? Bekijk onderstaande downloads: