Waar bent u naar op zoek?

De Gereformeerde Bond kiest als jaarthema ‘Ik zie naar je om’

In 2022 besteedt de Gereformeerde Bond extra aandacht aan het onderwerp pastoraat. Het bestuur kiest daarom als jaarthema ‘Ik zie naar je om’. Omzien naar de ander is een belangrijke functie van de christelijke gemeente.

Als het gaat over prestatiedruk, zelfaanvaarding, eenzaamheid, in het reine komen met je biografie blijken mensen eerder de hulp van een psycholoog te zoeken dan van een predikant of ouderling. ‘Ondertussen zijn dit allemaal thema’s waarover het licht van de Bijbel vallen kan, waarin aan mensen de genade van God in het pastoraat verkondigd kan worden’, zet algemeen secretaris drs. P.J. Vergunst tegenover deze ontwikkeling. In De Waarheidsvriend van donderdag 6 januari schrijft hij hierover: ‘Het omzien naar de ander in Naam van de goede Herder raakt immers mijn hele leven, elk onderdeel van mijn bestaan.’
De Gereformeerde Bond wil in 2022 pastoraat door kerkenraden en gemeenteleden stimuleren. In onze samenleving en in de kerk zijn immers mensen nodig die interesse in het leven van de ander hebben. ‘Altijd geldt dat’, volgens Vergunst, ‘niet het minst ook nu de coronapandemie ons sociale leven blijft ontwrichten.’

Bestuurslid ds. J.C. Schuurman hoopt tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, die DV gehouden zal worden op donderdagmorgen en -middag 19 mei, te spreken over ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’. Hierbij laat hij het licht vallen op de Heere Jezus, de goede Herder Die de Bron is van elk pastoraat. In aansluiting hierop volgt tijdens de ambtsdragersontmoetingen op 6 en 13 september een verdere doorvertaling naar het leven van ambtsdrager en gemeente.
Verder zal na de zomer een boekje verschijnen over het gebruik van de Bijbel in het pastoraat. Deze uitgave maakt deel uit van de Artios-reeks en is van de hand van ds. M.J. Tekelenburg uit Monster. Ook De Waarheidsvriend zal royaal aandacht besteden aan het jaarthema.