Waar bent u naar op zoek?

Studieweek 2024

Klik HIER om je aan te melden, vóór 12 juli.

Studieweek studenten theologie heeft ‘Zorg voor je ziel’ als thema

Het thema van de GB-studieweek voor studenten, die van 26 tot en met 29 augustus in Mennorode in Elspeet gehouden wordt, is dit jaar ‘Zorg voor je ziel’. Als student kun je over veel dingen op een theologische manier nadenken, maar hoe staat het met je verhouding tot God? Als deze gezond is, ken je geestelijke vrede, frisheid en kracht. Dit is fundamenteel voor een toegewijde en vruchtbare dienst in Gods Koninkrijk. Het gaat in deze studieweek dan ook om een thema van de eerste orde.

De doelgroep voor deze week zijn de hervormd-gereformeerde studenten (binnen de Protestantse Kerk in Nederland) en die studeren aan de VU, RUG, PThU, ETF of de TUA.

De opening op maandagmorgen zal ds. J.A.W. Verhoeven verzorgen. Op maandagmiddag staat de bijdrage van een markant vertegenwoordiger van de Gereformeerde Bond in het verleden centraal. Ds. A. Baas gaat daarom in op het leven en werk van drs. K. Exalto, van 1969 tot 1989 hoofdbestuurslid en jarenlang leider van een predikantenkring. Exalto zocht naar de geestelijke lessen uit de Reformatie en de Nadere Reformatie. Wat kunnen wij van zijn vertolking van de gereformeerde traditie leren?

In de avondlezing staat het Nieuwe Testament centraal. In de Eerste Johannesbrief getuigt de apostel van de gemeenschap met God en van de liefde. Wat houdt deze gemeenschap in en welke bedreigingen zijn er? Thema’s als de gemeenschap van de heiligen en gehoorzaamheid aan Gods geboden passeren ook de revue. Dr. C.P. de Boer is de lector.

Dinsdagmorgen zal dr. W.J. Dekker nagaan hoe de omgang met God in het Oude Testament gestalte krijgt. We letten op de liefdesverhouding tussen God en Israël, die wordt uitgedrukt in het beeld van Bruidegom en bruid. Hoe komt deze liefdesverhouding bijvoorbeeld in het Hooglied aan de orde?

Op dinsdagmiddag is er zoals gebruikelijk een dubbelprogramma. Het werk van de GZB krijgt aandacht, waarbij andere ‘uitgangen’ voor de theologiestudie ter sprake komen. Tegelijk bespreekt ds. M. Krooneman het thema ‘Roeping en ambt’ voor de studenten die voor het eerst aanwezig zijn.

In de avondlezing gaat ondergetekende in op gereformeerde spiritualiteit en de ziel. In de gereformeerde traditie staat de gemeenschap met Christus centraal. Welke rol speelt de beleving hierbij? Hoe gaan de Dordtse Leerregels in op het werk van God in mensen? Hoe beschrijft de puritein John Owen de gemeenschap met de drie-enige God en wat zegt Wilhelmus a Brakel over de liefde tot de Vader en de Zoon?

De woensdag heeft een persoonlijke invalshoek. We beginnen ’s morgens met een lezing van prof. dr. H. van den Belt over de betekenis van de Bijbel. Hoe zorg je voor je ziel in de omgang met de Schrift? Hoe houd je een ‘geestelijk’ lezen van de Bijbel vast en voorkom je een ‘zakelijke’ omgang? Aan de komen ook meditatie en een goed geweten.

’s Middags staat dr. J. Schaap-Jonker stil bij de vraag wat de predikant als pastor en de GGZ als psychotherapie voor elkaar kunnen betekenen in de zielzorg.

De gebruikelijke bijbelstudie op de woensdagavond wordt verzorgd door een van de studenten.

Op donderdag kijken we naar de eigen tijd en de cultuur. Dr. A.J. Plaisier bespreekt eigentijdse benaderingen van de ziel. Wat zijn de kenmerken van allerlei soorten spiritualiteit? Welke rol speelt de notie van leegte (Esther van Fenema)? Wat is daarbij de eigen plaats van de christelijke spiritualiteit?

Drs. P.J. Vergunst zal in de middag nadenken over de betekenis van het gebed in de pastorie. In de dagelijkse zorg voor je ziel gaan het lezen van de Bijbel en het gebed samen op.

De studieweek wordt op donderdagavond afgesloten met een encouragement, dit keer door prof. dr. W.H.Th. Moehn.

Namens het hoofdbestuur nodig ik je hartelijk uit om deze leerzame week bij te wonen. Je kunt jezelf opgeven en/of iemand anders erop wijzen. Hopelijk tot in augustus!

R.W. de Koeijer